Zaštita podataka o ličnosti | GDPR

Uticaj koji GDPR ima na sve aktere poslovanja je nemerljiv. Pored GDPR-a, nacionalni regulatori država van EU donose svoje zakone koji se baziraju na njemu. Postoje i druge regulative, procedure i standardi koji se primenjuje na kompanije, a koje se tiču zaštite podataka

Pregled usluga

Readiness Assessment

 • Detaljna procena nivoa usklađenosti sa GDPR-om/Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti/drugim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • GAP analiza, preporuke i roadmap ka potpunoj usklađenosti.
 • Obuka zaposlenih.

Inkubator za zaštitu podataka

 • Sastavljanje i implementacija programa zaštite podataka.
 • Rešenja za bezbednost ličnih podataka.
 • Upravljanje rizicima (analiza rizika po privatnost i bezbednost).
 • Obuke (GDPR, DPO, GRC, Upravljanje rizicima itd.).
 • Analiza usklađenosti trećih strana.

Usluge DPO-a

 • Tumačenje i savetovanje u vezi sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Obuka zaposlenih.
 • Davanje mišljenja u vezi sa obradom ličnih podataka.
 • Kontakt tačka za komunikaciju sa Poverenikom.

Mapiranje i inventar podataka

 • Identifikacija i dokumentovanje lokacije, pristupa i prenosa ličnih podataka.
 • Identifikacija i dokumentovanje protoka ličnih podataka.
 • Kategorizacija ličnih podataka.

Dokumentacija

 • Sastavljanje ugovora o obradi podataka o ličnosti.
 • Sastavljanje polise privatnosti, izjave o privatnosti i celokupnog rešenja za pristanak.
 • Sastavljanje obavezujućih poslovnih pravila i kodeksa postupanja.

Usklađivanje sa standardima iz privatnosti i bezbednosti

 • Usklađivanje sa PSI DSS standardom.
 • SOC II revizija.
 • HIPAA usklađivanje.
 • ISO 27001 usklađivanje.
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background photo created by lifeforstock - www.freepik.com</a>

(R)evolucija u regulisanju zaštite podataka o ličnosti

Pitanje etike u onlajn poslovanju se nametnulo kao ključno u ubrzanom razvoju tehnoloških i digitalnih kompanija. Zakonodavci širom sveta osvešćuju građane o njihovim pravima u vezi sa privatnošću i svaki potencijalni prekršaj može da dovede do dramatičnog uticaja na reputaciju organizacije.

Globalni uticaj GDPR-a

GDPR je napravio revoluciju u pravnom regulisanju zaštite ličnih podataka, jer je njegova tendencija da se primenuje i van teritorija Evropske unije. Ovo je posebno bitno za tehnološke kompanije, koje su prevazišle postojanje državnih granica. U skladu sa tim države širom sveta donose nove zakone koji su pod velikim uticajem rešenja iz GDPR-a (Brazil, Indija, Kalifornija, Nju Džersi itd.).

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji kreće sa primenom 21. avgusta 2019. godine. On se u velikoj meri oslanja na GDPR.
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>
LMS Digital Usluge GDPR - GDPR i Kina

GDPR i Kina

GDPR se odnosi na sve organizacije koje obrađuju lične podatke lica koje su na teritoriji Evropske Unije, uključujući i kompanije u Kini. Dok su kineske multinacionalne kompanije svesne i rade na usaglašavanju sa ovom regulativom, srednja i mala preduzeća sa njom nisu čak ni upoznata. Očekivanja od kineskih firmi da se usaglase sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti se, međutim, ne zaustavljaju na GDPR-u. Pored očekivaneePrivacy regulative u EU, kinesko zakonodavstvo vezano za zaštitu podataka o ličnosti je među najmodernijim u Aziji. U 2017. je donet Cybersecurity Law , u 2018. "Personal Information Specification", a ove godine se očekuje i "Data Transfer Law". Teret usaglašavanja kineskih kompanija sa regulativom vezanom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i potencijal za kazne zbog neusaglašenosti, je uvećan i sa novim američkim zakonima o zastiti potrošača u SAD, kao sto je npr.  California Consumer Protection Actu državi Kalifornija, koji veoma podseća na GDPR.

 

Kompanija

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.