Primena GDPR-a u Srbiji

Da li se GDPR primenjuje na domaće kompanije ili je to samo jedan od mnogih akata EU koji se ne tiče Srbije, s obzirom da još koračamo ka EU? Za internet ne postoje granice u konvencionalnom smislu. Njegov veliki značaj se ogleda prilikom razmene...

Read more: Primena GDPR-a u Srbiji

GDPR: Prava lica (1. deo)

GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka) na centralno mesto postavlja fizička lica u EU i zaštitu njihovih prava u vezi sa obradom ličnih podataka. Do koje mere EU želi da zaštiti svoje građane pokazuje i intencija...

Read more: GDPR: Prava lica (1. deo)

Company

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.