GDPR: Prava lica (1. deo)

GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka) na centralno mesto postavlja fizička lica u EU i zaštitu njihovih prava u vezi sa obradom ličnih podataka. Do koje mere EU želi da zaštiti svoje građane pokazuje i intencija GDPR-a da se primenjuje i van granica EU.

GDPR daje mogućnost građanima u EU da zaštite svoja prava u vezi sa obradom ličnih podataka i u relaciji sa kompanijama koje su osnovane i posluju van teritorije EU. Ova Uredba je ujedno i proširila postojeća, a takođe i uvela određena nova prava koja fizička lica u EU mogu da ostvaruju prema rukovaocima njihovih podataka (GDPR je posvetio celu glavu ovim pravima – CHAPTER III).

Domaći novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji kreće sa primenom 21. avgusta je preslikao prava iz GDPR-a, te će i lica u Srbiji moći da ih ostvaruju prema bilo kojoj kompaniji ili državnom organu koji obrađuje njihove lične podatke.

Ova prava su određena prema rukovaocima, ali će posredno pogađati i obrađivače, s obzirom da će rukovaoci birati one obrađivače koji su tehničko sposobni da odgovore na zahteve GDPR-a.

Kršenje odredbi koje se odnose na prava lica predmet su najviših kazni prema GDPR-u tj. domaćem zakonu. Stoga se rukovaocima toplo preporučuje da prioritizuju svoju usklađenost sa tim obavezama.

GDPR i domaći zakon postavljaju jedinstven rok za odgovor rukovaoca na sve zahteve povodom prava građana – mesec (30) dana ili najviše tri meseca (90 dana) od dana prijema zahteva, uzimajući u obzir kompleksnost i broj zahteva.

Svaka komunikacija rukovaoca sa licima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i zahteva je besplatna. Ukoliko su zahtevi lica očigledno neosnovani ili preterani, što se najčešće ogleda u njihovom brojnom ponavljanju („trolovanje“), onda rukovalac može ili da zahteva određenu naknadu ili da odbije postupanje po zahtevu.

Međutim, ukoliko rukovalac tj. neka kompanija ne odgovori na zahtev lica u roku od 30 dana, to lice u Srbiji će prema novom zakonu moći da ostvari svoje pravo na sudu uz prateće sudske troškove i troškove advokata.

S obzirom na veliki broj i kompleksnost novih prava, LMS tim će predstaviti ovu temu u više nastavaka: transparentnost/informisanje, pravo na uvid, pravo na ispravku/dopunu, pravo na prenosivost, pravo na brisanje, pravo na ograničenje, prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Kompanija

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.