Primena GDPR-a u Srbiji

Da li se GDPR primenjuje na domaće kompanije ili je to samo jedan od mnogih akata EU koji se ne tiče Srbije, s obzirom da još koračamo ka EU?

Za internet ne postoje granice u konvencionalnom smislu. Njegov veliki značaj se ogleda prilikom razmene podataka, komunikacije, online šopinga i sl. On takođe predstavlja i jedan od najvećih izazova u smislu definisanja i primene nacionalnih zakona. Pre donošenja GDPR bilo je teško, gotovo nemoguće, primeniti zakone o zaštiti podataka o ličnosti na kompanije koje imaju svoje sedište van EU.

GDPR u tom smislu donosi revoluciju u odnosu na postojeći koncept ograničene teritorijalne primene EU zakonodavstva. Teritorijalna primenjivost GDPR je takva da se odnosi na bilo koju kompaniju ili organizaciju koja obrađuje lične podatke fizičkog lica koje je u EU, bez obzira na to gde se u svetu fizički nalazi sedište ili predstavništvo te kompanije. Ovo prethodno pronalazi svoju primenu u dva slučaja: Kompanija ili organizacija nudi proizvode ili usluge fizičkim licima koja su u EU, bez obzira na to da li se za te proizvode/usluge plaća ili su besplatni.

Kriterijumi za određivanje da li kompanija van EU nudi proizvode/usluge fizičkim licima u EU su biznis intencija te kompanije i to da li je očigledno da je ponuda ka fizičkim licima u EU „izgledna“. Dakle komanija bi trebalo da posebno targetira korsinike/potrošače u EU da bi se GDPR primenjivao. Sama dostupnost vebsajta fizičkim licima u EU ne podrazumeva nameru za ponudom. Međutim, ukoliko je vebsajt te kompanije na jednom od jezika EU, usluge/proizvodi se nude u evrima ili eksplicitno targetira fizička lica u EU, onda se može podvesti pod primenu GDPR.

U drugom slučaju kompanija ili organizacija vrši bilo kakav nadzor (monitoring) nad ponašanjem fizičkih lica koja su u EU, dok god se takvo ponašanje odvija u okviru EU. GDPR je jasan da u situaciji kada su fizička lica koja su u EU praćena (tracking) na internetu predstavlja nadzor i GDPR se primenjuje (sajtovi koji koriste cookies profilisanje ili druge aplikacije koje prate ponašanje fizičkih lica u cilju donošenja odluka u vezi sa njom ili njim ili za analizu i predviđanje njenih Ili njegovih ličnih izbora, ponašanja ili stavova). U tom smislu, npr. GDPR će se primenjivati na skoro sve servise online oglašavanja koji koji se sprovode nad fizičkim licma koja su u EU.

Lms Digital Blog Gdpr Scenario

Kompanija

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.